Špecifikácie

Cena krabice 3VVL a 5VVL?

Krabica kvality 3VVL je vo všeobecnosti lacnejšia z dôvodu nižšej pevnosti a nosnosti. 3VVL lepenka je vyrobená z jednej vrstvy zvlneného papiera a dvoch rovných. Na rozdiel od kvality 5VVL, ktorá je vyrobená z dvoch zvlnených a troch rovných vrstiev. Tomu odpovedá vyššia cena, ale aj pevnosť a nosnosť. 
V prípade krabice z vlnitej lepenky sa nedá presne určiť nosnosť krabice. Tá záleží od rôznych faktorov, ako napr. rozloženie obsahu v krabici, spôsob prepravy, atď. Bohužiaľ, sa však nedá zovšeobecniť, koľko ktorá lepenka unesie kilogramov. V prípade ťažších a objemnejších predmetov odporúčame zvoliť kvalitu 5VVL.

Parametre na základe ktorých sa porovnáva kvalita vlnitej lepenky

• pevnosť v prietlaku BST
• tlak na hranu ECT
• gramáž lepenky 

Hodnoty týchto parametrov ovplyvňujú odolnosť obalu – mieru ochrany, ktorú je balenému výrobku schopný poskytnúť, a možnosť stohovania jednotlivých balení.

Označovanie vlnitej lepenky

Prvá číslica určuje počet vrstiev a posledné písmená druh vlny. Všeobecne sa dá povedať, že kvalita a pevnosť krabice je daná počtom vrstiev lepenky. Zároveň rovnako sa pevnosť krabice odvodzuje od triedy materiálu, z ktorého je lepenka vyrobená.

Vysvetlenie pojmov

2VVL – dvojvrstvová vlnitá lepenka
3VVL – trojvrstvová vlnitá lepenka

Parametre našej vlnitej lepenky

3VVL:

BST: 480 kPa
ECT: 4,7 kN/m
Gramáž: 404 g/m2 

5VVL:

BST: 630 kPa
ECT: 7,3 kN/m
Gramáž: 593 g/m2

TYP VLNY
OZNAČENIE
ROZSTUP (MM)
VÝŠKA (MM)
EXTRA HRUBÁ VLNA
K
5,0
10
HRUBÁ VLNA
A
8,0 – 9,5
4,0 – 3,9
STREDNÁ VLNA
A
6,8 – 7,9
3,1 – 3,9
JEMNÁ VLNA
B
5,6 – 6,5
2,2 – 3,0
MIKROVLNA
E
3,0 – 3,5
1,0 – 1,8
MINIVLNA
F
1,9 – 2,6
0,6 – 0,6
EXTRA MINIVLNA
G
1,8
0,55

RESY znaky

Recyklačné symboly vo forme trojuholníka s číslom označujú konkrétny materiál, z ktorého je obal vyrobený. Trojuholník zo šípok informuje, že materiál je recyklovateľný a opäť využiteľný.
Krabice Krupa